Obchodní podmínky

podmínky 

informace o právu na odstoupení od smlouvy a ochranu údajů

 

 • 1 Oblast působnosti

(1) Následující smluvní podmínky jsou součástí každé smlouvy mezi společností Xantara GmbH, Prinzregentenstr. 5, 83022 Rosenheim, zastoupený jejím výkonným ředitelem paní Andrea Tafel a výkonným ředitelem panem Klausem Tafelem, obchodníkem s bydlištěm (dále jen: XANTARA) a zákazníkem.

(2) Společnost XANTARA poskytuje své služby výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Tyto podmínky můžete kdykoli zobrazit, uložit a vytisknout na naší domovské stránce. Kromě toho v případě smlouvy obdržíte podmínky od nás prostřednictvím e-mailu.

 

§ 2 Uzavření smluvního / smluvního jazyka

(1) Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale spíše nezávazný online katalog společnosti XANTARA.

(2) Kliknutím na tlačítko "objednávka s platbou" zadáte závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Pokud chcete změnit obsah vašeho nákupního košíku před odesláním objednávky, můžete se k němu dostat myší a klávesnicí. Objednávku můžete kdykoliv zrušit před odesláním objednávky kdykoliv zavřením okna. Potvrzení o přijetí Vaší objednávky je provedeno společně s přijetím objednávky ihned po odeslání automatizovaným e-mailem. Tímto potvrzením e-mailu došlo ke koupi kupní smlouvy.

(3) Jazykem pro uzavření a plnění této smlouvy je německý jazyk. Text smlouvy uložíme a v případě uzavření smlouvy Vám zašleme údaje o objednávce společně s podmínkami e-mailem.

 

§ 3 Zásady ochrany osobních údajů

Sběr, zpracování a používání osobních údajů

Používání webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů.

V případě zpracování osobních údajů naleznete podrobné informace o zpracování údajů v této politice ochrany osobních údajů.

kontakt

Použití kontaktního formuláře je dobrovolné. Zpracování zadaných údajů se provádí výhradně ke zpracování vaší žádosti. Data budou vymazána ihned po zpracování vaší žádosti, pokud neexistují zákonné doby uchovávání. Převod na třetí osoby se neuskuteční.

Zadaná data jsou přenášena přes zabezpečené spojení (šifrování TLS / SSL).

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. a, b a c DSGVO.

Údaje jsou zpracovávány výhradně pro zodpovězení Vaší žádosti a uchovávány po dobu trvání zákonné povinnosti skladování (6 let podle § 257 odst. 1 č. 2, Abs. 4 HGB), pokud se jedná o obchodní dopisy. Pokud by zadanými údaji měly být takové údaje, které nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro realizaci předsmluvních opatření, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním jednoduchého e-mailu.

sušenky

Tento web používá k poskytování webových stránek a analýze návštěvnosti soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a obsahují informace o vaší návštěvě. Více informací o cookies naleznete zde ( https://de.wikipedia.org/wiki/Cookie ).

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby po určité době nepřijímal cookies, nebo aby byly vymazány. Již existující cookies mohou být vymazány také prostřednictvím samotného prohlížeče. Navštivte stránky nápovědy prohlížeče.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO nebo § 15 odst. 3 TMG. Oprávněné zájmy spočívají v prezentaci uživatelsky přívětivé webové stránky a případně ve statistickém vyhodnocení používání webové stránky za účelem jejího zlepšení.

Soubory cookie jsou uloženy v počítači, dokud je sami neodstraníte. Kontaktujte prosím stránky nápovědy svého prohlížeče.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání těchto stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto stránek jsou obvykle předávány a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. Upozorňujeme, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby byla zajištěna anonymní sbírka IP adres (tzv. IP-Masking). Vaše IP adresa bude proto před odesláním do Spojených států omezena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížečového softwaru; Nicméně upozorňujeme, že nemusí všechny funkce těchto stránek budou v plném rozsahu, pokud je to vhodné, v tomto případě použití. Můžete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google ukládané (na níže uvedeném odkazuhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs ) stáhněte a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče.

Sběr pomocí služby Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tam je opt-out cookie je nastavena, který zabraňuje budoucí sběr vašich informací při návštěvě této webové stránky:  chraň Google Analytics, aby mě sledovat

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese 

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a § 15 odst. 3 TMG. Oprávněné zájmy spočívají ve statistickém vyhodnocení používání webové stránky, aby se zlepšily.

Uložení IP adresy a dalších osobních údajů je pouze v minimální době Google Analytics, což je 14 měsíců. 

Soubory protokolu serveru

Webový server automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky přenáší na webový server. Jsou to:

 • Navštívené webové stránky
 • Čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa

Shromážděné údaje slouží pouze pro statistické účely a pro zlepšení webových stránek. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněné zájmy spočívají v analýze chyb webové stránky a umožnění trestního stíhání v případě odepření útoků služby.

Informace, zrušení, blokování

Máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů.

 Kromě toho existuje právo odvolat se k příslušnému orgánu dohledu: \ t

Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou údajů

Promenáda 27 (Schloss), 91522 Ansbach


kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, můžete se vždy obrátit na pracovníka pro ochranu údajů:

Christina Tafel, 
obchodní právnička LL.M. 
+49 8031 ​​614780 
datenschutzbeauftragter@xantara.eu 

 

 • 4 Dodací podmínky

(1) Není-li dohodnuto jinak, dodávka je ze skladu na adresu uvedenou zákazníkem.

(2) Pokud společnosti XANTARA vzniknou dodatečné náklady na přepravu v důsledku uvedení nesprávné dodací adresy nebo nesprávného adresáta, hradí tyto náklady zákazník, pokud neodpovídá za nesprávnost.

 

§ 5 přepravní náklady

Za každou objednávku v Německu a Rakousku účtuje společnost XANTARA za balíkovou dopravu 6,25 €. 
V případě dodávek do jiných zemí EU si prosím poznamenejte náš aktuální seznam nákladů na dopravu na adrese https://www.xantara-shop.eu/cz/ náklady na dopravu 

 

§ 6 Platební podmínky

(1) Kupní cena je splatná ihned po uzavření smlouvy. Platba se provádí v Německu a Rakousku inkasem, zálohovou platbou, kreditní kartou nebo dobírkou, pokud je k dispozici v systému obchodu. V ostatních jsou k dispozici platební možnosti zálohy a kreditní karty.

(2) Všechny ceny se považují za konečné ceny včetně zákonné daně z obratu.

(3) Všechny náklady na přepravu, zejména balení, náklady na přepravu a dodávky, se provádějí, pokud není dohodnuto jinak, na náklady zákazníka. 

 

 • 7 Zachování vlastnictví

Zboží zůstává majetkem společnosti XANTARA až do úplného zaplacení.

 

§ 8 zákonná odpovědnost za vady

(1) Pokud jde o záruku, použijí se zákonná ustanovení, není-li v § 8 odst. 2 až 3 stanoveno jinak.

(2) Promlčecí lhůta pro nároky z odpovědnosti za věcnou vadu je 24 měsíců a začíná dodáním zakoupeného zboží. Pokud je zákazník podnikatelem (§ 14 BGB), pak je lhůta 12 měsíců od doručení věci. To neplatí, pokud jde o škody způsobené zraněním na životě, těle a zdraví, porušením základních smluvních povinností (předáním a převodem zboží), jakož i škodami, které je třeba přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. Zde platí zákonná ustanovení o omezení.

(3) Pro obchodníky platí právní předpisy, povinnosti vyšetření a reklamace dle HGB.

 

 • 9 Storno podmínky

V případě, že zadáte jednorázovou objednávku u společnosti XANTARA, 
máte právo na odstoupení od smlouvy podle následujících podmínek:

odnětí

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta je čtrnáct dnů ode dne, kdy vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli a která není dopravcem, převzala zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat 

XANTARA GmbH, 
Prinzregentenstr. 5 
83022 Rosenheim 
telefon: +49 (0) 8031-61478-0 Fax 
: +49 (0) 8031-61478-20 
E-mail: service@xantara.eu

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář, který není vyžadován. 
Ukázkový formulář klikněte zde.

Pro dodržení termínu postačuje, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení :

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů na doručení (bez jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z výběru jiné metody doručení, než je nejvýhodnější standardní nabídka, kterou nabízíme) musí splatit neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno vaše odvolání této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; V žádném případě vám nebude účtován poplatek za splácení. Můžeme odmítnout splácení, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz

Zboží musíte vrátit ihned a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

V případě, že zadáte objednávku na předplatné u společnosti XANTARA, 
máte právo na odstoupení od smlouvy podle následujících podmínek:

odnětí

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta je čtrnáct dnů ode dne, kdy vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali a která není dopravcem, převzala první zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat 

XANTARA GmbH, 
Prinzregentenstr. 5 
83022 Rosenheim 
telefon: +49 (0) 8031-61478-0 Fax 
: +49 (0) 8031-61478-20 
E-mail: service@xantara.eu

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář, který není vyžadován. 
Ukázkový formulář klikněte zde.

Pro dodržení termínu postačuje, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů na doručení (bez jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z výběru jiné metody doručení, než je nejvýhodnější standardní nabídka, kterou nabízíme) musí splatit neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno vaše odvolání této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; V žádném případě vám nebude účtován poplatek za splácení. Můžeme odmítnout splácení, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz

Zboží musíte vrátit ihned a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

 • 10 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zapečetěné zboží, které není vhodné pro návrat ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož těsnění bylo po dodání odstraněno.

 

§ 11 Informace o řešení sporů online

Evropská komise zřídila internetovou platformu pro online řešení sporů dne 15.02.2016. To spotřebitelům a obchodníkům umožní snadno, efektivně, rychle a mimosoudně řešit spory týkající se on-line prodejních smluv nebo smluv o online službách. Platformu lze získat na stránce 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN  .

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se postupu pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 

§ 12 Závěrečná ustanovení

(1) Právo Spolkové republiky Německo se nevztahuje na prodejní právo OSN. Povinná ustanovení státu, ve kterém má zákazník obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

(2) Je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním fondem, je místem jurisdikce sídlo společnosti XANTARA.

Stánek AGB: 15.11.2018